Найдено 50+ «L»

LАДИЧЕСКИЕ КОГОМОЛОГИИ

Математическая энциклопедия

- одна из конструкций когомологий абстрактных алгебраич. многообразий и схем. Этальные когомологий схем являются пе-риодич. модулями. Для различных нужд, в пер

LРОД

Математическая энциклопедия

-характеристическое число, соответствующее L-классу Хирцебруха (см. Понтрягина класс). А. Ф. Харшиладзе. Математическая энциклопедия. — М.: Советская энцик

LФУНКЦИЯ

Математическая энциклопедия

- обобщение дзета функции за счет введения характеров. L -ф. составляют сложной природы класс специальных функций комплексного переменного, определяемых Дирих

L

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

літр[c steelblue], -ра

L'VOV PLATFORM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

платформа Львова

LANDOLT REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

реакція Ландольта

LC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рідинна хроматографія

LDA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лінійний дискримінантний аналіз

LDMS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-спектральна лазерна десорбція

LDPE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

поліетилен низької густини

LEAFS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лазерна атомно-флуоресцентна спектрометрія

LIMS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

система керування інформацією в лабораторії

LLC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рідина-рідинна хроматографія

LLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рідина-рідинна екстракція

LOD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

межа виявлення

LOQ

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

межа кількісного визначення

LTE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

локальна термодинамічна рівновага

LTP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

низькотемпературна фосфоресценція

LUMINOL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

люмінол[c steelblue], -лу

ACID LEACH

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кислотне вилуговування; кислотне вищолочення

ANODIC STRIPPING CHRONOAMPEROMETRY WITH LINEAR POTENTIAL SWEEP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

анодна інверсійна хроноамперометрія з лінійною розгорткою потенціалу

BEERLAMBERT LAW

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

закон Ламберта-Бера

BODYCENTERED LATTICE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

об'ємноцентрована решітка

BOND LENGTH

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

довжина зв'язку

CHRONOPOTENTIOMETRY WITH LINEAR CURRENT SWEEP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хронопотенціометрія з лінійною розгорткою потенціалу

CONFIDENCE LEVEL

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рівень довірчої ймовірності

CONFIDENCE LIMITS ABOUT THE FITTED VALUE OF THE DEPENDENT VARIABLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу для розрахованого значення залежної змінної

CONFIDENCE LIMITS ABOUT THE INTERCEPT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу для розрахованого значення відрізка, який відсікають на вісі ординат

CONFIDENCE LIMITS ABOUT THE SLOPE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу для розрахованого значення нахилу регресійної залежності

COORDINATION LINK

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

координаційний зв'язок

EXCHANGE LABELLING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

обмінне введення мітки

FACECENTERED LATTICE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

гранецентрована решітка

FAJANS AND SODDY LAW

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

правило Содді- Фаянса

FARADAY'S LAWS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl закони Фарадея

GAYLUSSAC'S LAW

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

закон Гей-Люссака

GOOD LABORATORY PRACTICE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

належна лабораторна практика

HALFINTENSITY WIDTH OF ABSORPTION LINE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ширина лінії поглинання на напіввисоті контуру

OSTWALD'S DILUTION LAW

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

закон розбавляння Оствальда

WILZBACH LABELLING

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

введення мітки за Вільцбахом

Время запроса ( 0.155535086 сек)
T: 0.158346697 M: 1 D: 0